Quiz historyczny

13 listopada uczniowie klas 5, 6, 7, 8 i 1 branżowej wzięli udział w niepodległościowym quizie historycznym. Wykazali się wiedzą dotyczącą okoliczności odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach niewoli, rozpoznawali najbardziej zasłużonych Polaków, śpiewali patriotyczne pieśni. W niektórych zadaniach została wykorzystana tablica interaktywna. Młodzież rywalizowała o oceny celujące z historii, języka polskiego oraz matematyki.