Innowacje, ciekawe pomysły ped.,

INNOWACJE:

W placówce realizowane są obecnie dwie innowacje:

I. Innowacja pedagogiczna z zakresu zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w bibliotece szkolnej z udziałem psa – terapeuty pod nazwą „Cztery łapy”.

Cztery łapy

II. Innowacja „Uczymy się na szlaku”.

Uczymy się na szlaku

PROJEKTY, AKCJE:

Nasze Przygotowania do wyjazdu do Wisły

Prezentacja kwalifikacje zawodowe

prezentacja multimedialna- Pamiętnik przygód Kici Koci

Szkoła podstawowa – prezentacja 2018

Prezentacja multimedialna-Trening Umiejętności Społecznych

Prezentacja – podsumowanie pracy przedszkola

Forum Nauczycieli

Prezentacja multimedialna-Teatr cieni

Prezentacja multimedialna – Matematyczne przygody zwierząt

Prezentacja multimedialna metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

System Wzmocnień Pozytywnych

Czysta Małopolska – Czysta Polska – prezentacja podsumowanie

Poetycka podróż z lokomotywą – Kronika multimedialna

Fotoreportaż multimedialny Radosny uśmiech, radosna przyszłość

Prezentacja realizacji projektu – Europejski Kodeks Walki z Rakiem

SCENARIUSZE ZAJĘĆ:

Scenariusz – tablica multimedialna

Autorski scenariusz zajęć prowadzonych metodą Dennisona – św. Mikołaj

Scenariusz zajęć otwartych prowadzonych w ramach obchodów Tarnowskiego Tygodnia Autyzmu 2017 wykorzystanie metody Kephara w pracy z dziećmi z autyzmem w klasie 3au

Scenariusz-Teatr cieni

Scenariusz-Trening Umiejętności Społecznych

Scenariusz zajęć matematycznych z elementami metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej pt. Leśne zwierzęta

Scenariusz zajęć matematycznych z elementami metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej pt. Podwodny świat

Scenariusz zajęć interaktywnych – Relacje między ludźmi

Komunikacja to porozumiewanie się między ludźmi

SPORT, REHABILITACJA, ZDROWIE:

Sprawność ruchowa

Wady stóp SOSW

Motoryczność-SOSW

Pokaz – Rekreacja i turystyka

LOGOPEDIA:

Rehabilitacja logopedyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym

wtz wtz