Projekty

3. Szkolny projekt edukacyjny „Samodzielność drogą do niezależności” opracowany, aby ukierunkować wszelkie działania edukacyjne na zwiększanie zaradności, samodzielności i kompetencji społecznych uczniów nieodzownych do osiągnięcia życiowej niezależności. Uczniowie zapoznają się się z funkcjonowaniem i ofertą instytucji użyteczności publicznej, punktów usługowych, poznają różne zawody, będą uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, w wycieczkach, zielonych szkołach, turnusie rehabilitacyjnym, pracować na rzecz szkolnej społeczności oraz w wolontariacie na rzecz osób starszych i zwierząt. Ważnym aspektem będzie podnoszenie kompetencji w zakresie dbałości o zdrowie i higienę osobistą. raz w miesiącu uczniowie wraz z nauczycielami będą przyrządzać „zdrowe śniadanie”.

2. Wystartowaliśmy z nowym projektem „Magiczny teatr”. Uczniowie klas 1, 2, 4, 5 i 7 (p. M. Jani, A. Radlińskiej i E. Troszyńskiej – Pieprzyckiej) w trakcie jego realizacji będą poznawać pracę ludzi związanych z teatrem. Na zakończenie sami zaprezentują zdobyte umiejętności aktorskie.
Pierwsza odsłona została odkryta w postaci wiersza i piosenki na akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz uroczystości pasowania na ucznia klasy I. Kolejne spotkanie pod tytułem „Poznajemy teatr” odbyło się 21 października 2019 r. Łączyło w sobie prezentację różnorodnych rekwizytów aktorskich z formami przekazu oraz ekspresji przy zastosowaniu potencjału nowych mediów i narzędzi – tablicy multimedialnej. Dopełnieniem październikowych działań był wyjazd na spektakl Kieleckiego Teatru Lektur pt. „Niesamowita Wycieczka Na Każdym Kroku Bajeczka, czyli Wędrówka To Niesłychana Baran Spotkał Barana”.

1. W ramach projektu „Podziel się dobrem” uczniowie klas 7 bu, 4 aż oraz przedstawiciele grupy przedszkolnej Smerfy pod opieką nauczycieli i logopedów odwiedzili 18 października Azyl dla zwierząt. Dbając o dobro zwierząt przekazali zebrana karmę i ciepłe koce na zimę. Było to duże przeżycie dla wszystkich.