Projekty

2. Nasz Ośrodek jako pierwsza placówka w Polsce testuje innowację społeczną, projekt Artemo skierowany do osób ze spektrum autyzmu. Ma on na celu wzmocnienie kompetencji użytkowników w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności praktycznych w sprawnym porozumiewaniu się z otoczeniem i odczytywaniu emocji swoich i  innych osób. Poprzez specjalnie dobrane metody pracy, przede wszystkim  opartych na działaniach plastycznych, mamy ogromną nadzieję na wzrost umiejętności wyrażania  i odczytywania emocji u uczestników projektu. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, w dwóch grupach wiekowych. W ramach działań odbyło się szkolenie dla rodziców oraz osób biorących udział w innowacji. Przeprowadzone zostały już dwa spotkania dla najmłodszej grupy wiekowej. Koordynatorem projektu jest pani Elwira Górska z Fundacji Art Couture, twórcą pomysłu projektu oraz osobą realizującą projekt od strony artystycznej jest pani Marta Wojciechowska, z naszej placówki w projekcie biorą udział: współtwórca projektu pani Justyna Małek, konsultacje pedagogiczne i czynny udział w zajęciach oraz praca nad dokumentacją panie: Beata Wajs, Kamila Mitera i Anna Tyńska. Projekt zaowocuje skryptem zawierającym opis innowacji, standardami pracy, narzędziami do monitorowania efektów oraz 16 scenariuszami zajęć, które bezpłatnie zostaną rozesłane do 300 placówek zajmujących się osobami ze spektrum autyzmu w całej Polsce.
1. Od września 2017 r.  rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „Ku Patriotyzmowi”.
Termin realizacji: wrzesień 2017 – listopad  2018
Cel główny projektu: Przygotowanie do Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski
W ramach projektu realizować będziemy następujące zadania:
– Wycieczka na Jamną – 4- 6 czerwca młodzież II klasy gimnazjum odwiedziła miejsca pamięci cywilnych i wojskowych ofiar II wojny światowej. Wysłuchała krótkiej pogadanki o bohaterstwie i poświęceniu mieszkańców Jamnej, w tym wielu dzieci. Zdjęcia obejrzyj w Aktualnościach.
– Wycieczka rowerowa trasą Velo Dunajec do Biskupic Radłowskich – Pomnik Bohaterów Września
– Zwiedzanie ważnych miejsc w Tarnowie
 – Wycieczka do Stacji Meteorologicznej –  9 maja uczniowie kilku klas naszej szkoły odwiedzili Stację Hydrologiczno- Meteorologiczną w Tarnowie, by zapoznać się z zagrożeniami meteorologicznymi oraz sposobami ich przeciwdziałania.
Wycieczka samolotem z Wrocławia do Gdańska „Westerplatte- Muzeum W.P” (10- 12 kwietnia) – więcej w Aktualnościach (Żałujcie, że was tam nie było”)
„Krokusy – Razem” wycieczka do Doliny Chochołowskiej (5 kwietnia) – więcej w zakładce Włóczykije
–   Zapoznanie uczniów z różnymi zanieczyszczeniami w polskich miastach i ich wpływie na nasze zdrowie oraz z aplikacjami mobilnymi do monitorowania zanieczyszczeń powietrza (Kanarek, Alarm Smogowy) – 7 lutego 2018 r. uczniowie naszej szkoły  mieli możliwość zapoznania się ze zjawiskiem zanieczyszczenia powietrza potocznie nazywanego smogiem. W ramach zajęć wyświetlony został film edukacyjny „Cały Ten SMOG”, którego producentem jest Krakowski Alarm Smogowy. Uczniowie zapoznali się również z możliwościami monitorowania jakości powietrza w naszym regionie poprzez aplikacje mobilne na telefony komórkowe jak i poprzez strony internetowe.
–  Wycieczka do Straży Pożarnej – omówienie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i warunkach pogodowych (powodzie, burze, pożary) –  6 lutego 2018 r. nasi uczniowie odwiedzili jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z jedną z najważniejszych instytucji zajmującej się bezpieczeństwem państwa i obywateli.

– Wycieczka do Historylandu w Krakowie: 5 grudnia 2017 r. 27 uczniów wraz z opiekunami pojechało na wystawę przedstawiającą dzieje naszego kraju za pomocą interaktywnych makiet zbudowanych z klocków LEGO. Obejrzeli tam niezwykłe miejsca i wydarzenia: m.in. osadę w Biskupinie, Drzwi Gnieźnieńskie, bitwę pod Grunwaldem, klasztor na Jasnej Górze, bitwę pod Oliwą, obronę Westerplatte, bitwę pod Monte Cassino, Stocznię Gdańską, Katedrę na Wawelu i Sukiennice!

Konkurs Plastyczny „Polska Niepodległa” organizowany przez Urząd Miasta Tarnowa – wziął w nim udział  uczeń kl. III gimnazjum Jakub Labak i otrzymał wyróżnienie za pracę konkursową i za udział w quizie niepodległościowym.
Złaz patriotyczno – turystyczny do Łowczówka – 10.11.2017 (szczegóły w zakładce Włóczykije)

– Porządkowanie mogił żołnierskich z okresu I wojny światowej w Piotrkowicach:

– Poznajemy region Jury Krakowsko-Częstochowskiej (wycieczka do Ojcowa – 3.10.2017):

– Smaki regionu – Wycieczka do Zalasowej (tradycyjny wypiek chleba, poczęstunek serem, karmienie danieli, spacer po okolicy – 27.09.2017):

Pogadanka z policjantem o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię (wrzesień):

Prezentacja multimedialna o bezpieczeństwie:
– Zapoznanie uczniów z podstawami obrony terytorialnej, kształtowanie umiejętności strzelniczych na Strzelnicy LOK (zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu przez cały okres trwania projektu)
– Smaki regionu, wycieczka do Sądeckiego Bartnika – poznajemy produkty pszczele
– Konkurs wiedzy pożarniczej ogłoszony przez Komendę Główną PSP
– Muzeum Etnograficzne
– Tematyczna gazetka związana ze Świętami 1-3 Maja
– Prezentacja multimedialna „ Jak unikać zagrożeń pogodowych”
– Patriotyczny Plener Malarski „Śladami historii”
– Letnie biesiadowanie przy grillu
– Podsumowanie projektu „Nasz region w pigułce” smaki, tradycje, stroje regionalne
Formy realizacji:
Prezentacje multimedialne, wycieczki, prelekcje, degustacje
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Małgorzata Olszówka, Patrycjusz Moskal, Aldona Rzepka, Katarzyna Niemiec, Mariola Gomułka