Logopedia

Jesteśmy zespołem logopedów prowadzącym terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi w tym zespołami genetycznymi i autyzmem.

Zajmujemy się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji. Usprawniamy funkcje pokarmowe, oddechowe, wyrównujemy deficyty oraz przygotowujemy aparat artykulacyjny do posługiwania się mową.

Nadrzędnym celem naszej terapii jest likwidacja barier w komunikowaniu się podopiecznych poprzez wzbogacanie umiejętności ich swobodnego porozumiewania się w codziennych sytuacjach.

Dążąc do zapewnienia naszym uczniom optymalnych warunków rozwoju, ciągle podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody, środki i formy wspomagające terapię logopedyczną.

PROGRAM NASZEJ PRACY LOGOPEDYCZNEJ OBEJMUJE:

 • terapię wad wymowy
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji
 • naukę czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną
 • stymulację wszystkich funkcji poznawczych
 • terapię ręki i zaburzeń motoryki małej
 • stymulacje korygujące napięcie mięśniowe narządów mowy, pionizację języka i stabilizację żuchwy
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji ( Komunikacja AAC)
 • elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii (Kinesiotaping)
 • terapię wspomagającą procesy połykania
 • techniki regulacji ślinienia
 • trening karmienia i jedzenia
 • zajęcia logorytmiczne i logosensoryczne

Program nasz, oprócz funkcji terapeutycznej, pełni również funkcję profilaktyczną. Zakłada współpracę
z nauczycielami, rodzicami i lekarzami różnych specjalności (porady dla nauczycieli i rodziców, konsultacje, zgłoszenie problemów logopedycznych).

Drodzy Rodzice, stworzyliśmy przyjazne miejsce dla potrzeb Waszych dzieci zapewniając im kompleksową pomoc w terapii logopedycznej.

Serdecznie Zapraszamy!
mgr Aneta Bylica
mgr Cecylia Gryc
mgr Monika Jeleń
mgr Edyta Lewandowska
mgr Krystyna Łabno
mgr Magdalena Machala – Szerszeń
mgr Anita Mika
mgr Monika Mróz
mgr Małgorzata Olszówka
mgr Olga Żwirska

wtz wtz