Samorząd Uczniowski

26 września 2019 r. wyłoniony został Samorząd Szkolny:

Spośród przybyłych przedstawicieli samorządów klasowych, młodzież wybrała osoby cieszące się dużym zaufaniem i popularnością wśród rówieśników. Podliczenie oddanych głosów pozwoliło na wyłonienie  samorządu, w którego skład wchodzą:
Jakub Labak – przewodniczący
Kacper Tylmanowski – zastępca przewodniczącego
Wiktoria Kiwior, Anna Franczyk, Weronika Dzierwa——-  sekcja organizacyjno  -dekoratorska
Na spotkaniu tym ustalono również harmonogram przedsięwzięć, które zamierza przeprowadzić Samorząd Szkolny.
           Harmonogram prac samorządu w pierwszym półroczu roku szkolnego:
  1. Dyskoteka szkolna.
  2. Pozyskanie karmy dla zwierząt.
  3. Wykonanie drobnych upominków dla nauczycieli z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
  4. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji Święta 11 listopada.
  5. Złożenie kwiatów na grobie patronki szkoły pani Eugenii Gierat.
  6. Odwiedzenie pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości im. bł. b. Alberta z własnoręcznie przygotowanymi,zdrowymi smakołykami.

Opiekunowie samorządu:

p. B. Bochenek, p. R. Dulęba, p. D. Rucińska