Branżowa Szkoła I stopnia

Kształcenie  w trzyletniej szkole branżowej I stopnia ma na celu przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej. Przedmiotem wiodącym  jest nauka zawodu, która odbywa się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych.

Naszym sukcesem jest to, że wielu absolwentów znajduje zatrudnienie na rynku pracy.

Oferujemy naukę w następujących zawodach :

 • cukiernik,  kwalifikacja:  TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych, która obejmuje nabycie umiejętności z zakresu produkcji ciast, tortów, wyrobów czekoladowych oraz lodów, z wykorzystaniem niezbędnych maszyn, urządzeń i sprzętu cukierniczego.
 • kucharz,    kwalifikacja:  TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,  przygotowuje ucznia do sporządzania posiłków według obowiązujących norm i receptur, wykonywania wyrobów garmażeryjnych, napojów, deserów, wyrobów cukierniczych oraz przetworów z warzyw i owoców.
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kwalifikacja BD.04., która obejmuje treści nauczania z zakresu:

– technologii montażu ścian działowych, sufitów podwieszonych, obudowy poddaszy w systemach suchej zabudowy

– technologii robót malarsko-tapeciarskich

– technologii robót posadzkarsko-okładzinowych

cukiernik – w obiektywie

nauka zawodu – w obiektywie

kucharz – w obiektywie

Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych  we wszystkich zawodach w  maksymalnie 8 osobowych grupach na terenie Ośrodka i miasta Tarnowa.

Po ukończeniu szkoły branżowej uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych, po którym uzyskują świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ZAPEWNIAMY:

 • nowoczesne i atrakcyjne metody  pracy dostosowane do  indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
 • zajęcia logopedyczne
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia informatyczne w pracowniach komputerowych
 • opiekę psychologiczno – pedagogiczną
 • zajęcia rewalidacyjne dla wszystkich uczniów
 • udział w zajęciach rozwijających indywidualne uzdolnienia uczniów (taniec, muzyka, sport )

Zajęcia prowadzone są  w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych i zawodowych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

WARUNKI  PRZYJĘCIA

O przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w stopniu lekkim.

Wymagana dokumentacja :

 • podanie
 • życiorys / 3 zdjęcia /
 • orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie

Rekrutacja odbywa się drogą tradycyjną.

Film promujący szkołę:

https://www.youtube.com/watch?v=FuU15Gu2PJ0

wtz wtz