Tak pracujemy

4. W czerwcu dla naszych uczniów odbyły się warsztaty Aktywnego Planowania Kariery Zawodowej, w ramach których uczestnicy:

 • poznawali predyspozycje zawodowe do planowania swojej kariery
 • poznawali swoje cechy osobowościowe pozwalające określić mocne i słabe strony niezbędne na rynku pracy
 • dokonywali swojej samooceny
 • planowali swoja przyszłą karierę zawodową

3. 6 czerwca uczniowie Szkoły Branżowej w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” wyjechali do gospodarstwa agroturystycznego w Porębie Radlnej na wizytę zawodoznawczą. Sporządzali, wypiekali i dekorowali wyroby cukiernicze z ciasta kruchego. Mogli też wykazać się inwencją i kreatywnością w wykonywaniu bukietów z żywych kwiatów. Uczestniczyli w dyskusji z przedstawicielami nadleśnictwa w zakresie rozpoznawania i ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny w naszym regionie. Na zakończenie odbyła się degustacja różnych wyrobów cukierniczych i upieczonych na ognisku kiełbasek.

2. W dniach 3-5 kwietnia uczniowie Szkoły Branżowej i Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w warsztatach cukierniczych „Zdobienie ciast i tortów”, tym razem o tematyce wielkanocnej.

1. Uczniowie klas cukierniczych naszej szkoły podnieśli swoje kwalifikacje  w trzydniowym  kursie „Zdobienie tortów i ciast” w ramach projektu  „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. Zapoznali się z podstawowymi wiadomościami związanymi z tworzeniem dekoracji i zasadami kompozycji. Mieli również okazję osobiście wykonywać, a następnie dekorować drobne wyroby cukiernicze, ciasta i torty.

 • Szkoła kolejny rok uczestniczy w projekcie „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uczniowie dzięki temu mogą uczestniczyć w następujących kursach:
 • Zdobienie ciast i tortów
 • Język angielski branżowy
 • Kurs komputerowy
 • Doradztwo zawodowe
 • Wizyty zawodoznawcze
 • Uczniowie  ZSB i SOSW  w Tarnowie  po raz drugi uczestniczyli w maju 2017 r.  w trzytygodniowych stażach zawodowych w ramach programu Erazmus Plus na  Słowacji (Presov). Udział w stażach pozwolił im na poszerzenie posiadanej wiedzy i nabycie  dodatkowych  kwalifikacji z zakresu -innowacyjnych technik zdobienia wnętrz. Celem wyjazdu była także integracja młodzieży z Polski z młodzieżą ze Słowacji i Białorusi. W czasie wolnym uczestnicy poznali walory  turystyczne  kraju sąsiadów  w ramach organizowanych licznych  wycieczek  turystyczno – krajoznawczych,   a także współzawodniczyli  w wielu konkursach  i imprezach sportowych.. Pobyt na Słowacji przyczynił się do podniesienia kompetencji społecznych uczestników oraz wzrostu ich umiejętności adaptacyjnych.

Przeczytaj również na stronie internatu:

http://www.internatsosw.pl/slovenska.html
 • W dniach 22-23.03. 2017 r.  odbył się w Krakowie XVI Małopolski Konkurs Kucharsko- Cukierniczy. Temat: ,,Produkty regionalne inspiracją współczesnego stołu”. Nasi uczniowie: Karolina M. i Kamil L. zdobyli nagrodę publiczności! Brawo! jesteśmy z Was dumni!
 • We wrześniu 2016 r. uczniowie ZSZ w SOSW i ZSB w Tarnowie  uczestniczyli  w ramach projektu Erazmus Plus w stażach zawodowych na Słowacji.

W projekcie brała udział młodzież, której praktyki zawodowe pozwalały nabyć nowe i podnieść dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Była to dla nich ogromna szansa, by rozwijać ścieżkę kariery zawodowej. Młodzież bardzo wysoko oceniła projekt, szczególnie jeżeli chodzi o aspekt nabywania nowych kompetencji zawodowych  (poznanie nowych metod, analiza planów, wykonywanie prac, itp.) oraz zdobyte umiejętności miękkie (m.in. praca w zróżnicowanym środowisku, praca w grupach, wsparcie ze strony liderów / nauczycieli).

Podczas stażu młodzież wykonywała następujące zadania:

– montowanie płyt betonowo – dekoracyjnych na ścianach

– dekorowanie ścian za pomocą zaprawy wyrównującej

– dekorowanie ścian techniką przecierania

– dekorowanie ścian za pomocą szablonów

– fakturowanie ścian

– tynki natryskowe

– tapety natryskowe

– reflety

– zdobienie sufitów oświetleniem Led

– montowanie sufitów wielopoziomowych

– montowanie sufitów panelowych

– układanie posadzek dekoracyjnych

– analizowanie dokumentacji projektowej
Uczniowie  zdobyli podstawową wiedzę na temat planowania i organizacji robót budowlanych, stali się bardziej świadomi  swojej kariery zawodowej, nauczyli się adoptować do warunków panujących w miejscu pracy. Rozwinęli również kompetencje pracy w grupie, w nowym środowisku, stali się bardziej tolerancyjni i świadomi różnic społecznych i kulturowych. Potrafili porozumieć się w typowych sytuacjach dnia codziennego i w warunkach pracy zawodowej stosując podstawowe słownictwo techniczne.