Tak pracujemy

1. Szkoła kolejny rok uczestniczy w projekcie „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uczniowie dzięki temu mogą uczestniczyć w następujących kursach:

  • Zdobienie ciast i tortów
  • Język angielski branżowy
  • Kurs komputerowy
  • Doradztwo zawodowe
  • Wizyty zawodoznawcze