Tak pracujemy

  1. 21 listopada uczniowie Szkoły Branżowej i Przysposabiającej do Pracy, w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, odwiedzili Zakład Przetwórstwa Owoców w Łososinie Dolnej. zapoznali się z linią produkcyjną i technologią wytwarzania zagęszczonych soków i aromatów owocowych. Mieli również okazję zdegustować wytwarzane tam produkty.
  • Szkoła kolejny rok uczestniczy w projekcie „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uczniowie dzięki temu mogą uczestniczyć w następujących kursach:
  • Zdobienie ciast i tortów
  • Język angielski branżowy
  • Kurs komputerowy
  • Doradztwo zawodowe
  • Wizyty zawodoznawcze

Obejrzyj prezentację „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”: http://www.sosw.tarnow.pl/ciekawe-pomysly-pedagogiczne/