Warto przeczytać

  • Nowości dla nauczycieli:

  • Nasz Ośrodek bierze udział w uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowanym ze środków budżetu państwa w latach 2016 – 2020. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 15000 zł na realizację Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wśród nowości zakupionych w ostatnim czasie znalazły się m.in.:
  • Książki o tematyce sportowej:

książki o sporciecci20161123_0001cci20161123_0006cci20161123_0007cci20161130ksiazki-o-sporcieksiazki-sportnowości o sporciesport

  • Gry edukacyjne:

  • Audiobooki w bibliotece. Oto spis tytułów:

audiobooki

  • Zestawienie bibliograficzne dla nauczycieli wychowania fizycznego i nie tylko (książki i artykuły w czasopismach) „Szkoła w ruchu”:

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/pakiety_edu/Pakiet%20edukacyjny-Szko%C5%82a%20w%20ruchu.pdf

  •  W bibliotece znajdują się zakupione przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” najnowsze książki metodyczne z pedagogiki, psychologii  i pedagogiki specjalnej. Mogą z nich korzystać nauczyciele SOSW  oraz członkowie stowarzyszenia:

Książki metodyczne Stowarzyszenia Bądźmy Razem

wtz wtz