Zajęcia dodatkowe

W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant ruchowy, muzykoterapeuta, dogoterapeuta.

MUZYKOTERAPIA – stosowana w chorobach psychosomatycznych oraz w rehabilitacji narządów ruchu. Udział w zajęciach sprzyja poprawie nastroju, uspokaja, rozluźnia, obniża napięcie mięśniowe, uwrażliwia, daje poczucie bezpieczeństwa, zachęca do zabawy zbiorowej, uczy reakcji na zmiany akustyczne, dyscyplinuje grupę.

1muzykaSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

LOGOPEDIA – ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność i ekspresję słowno – ruchową, usprawniające układ oddechowy. Podczas zajęć w formie zabawy dzieci ćwiczą aparat artykulacyjny, słuch fonematyczny i dykcję.

logopedialogopediaFOT2D5

DOGOTERAPIA – jest to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym. Celem zajęć jest rozwój mowy, przełamywanie lęków, rozwój funkcji poznawczych, stymulowanie zmysłów, ćwiczenia koncentracji, rozwój myślenia przyczynowo – skutkowego, stymulowanie pracy mięśni, budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa, łagodzenie stresu, motywowanie i mobilizowanie do podejmowania działań, budowanie więzi emocjonalnej u osób z trudnym kontaktem.

ddogoterapia w przedszkoluIMG_2743IMG_2768

INTEGRACJA SENSORYCZNA – Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
integracja sensoryczna20151009_14195220151023_123256integracja sensorycznaDSC04020SI
wtz wtz