Konkursy

11. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w świetlicowym konkursie plastycznym ,,Jesteśmy Polakami”. Mamy nadzieję, że wykonanie prac było dla Was okazją do poznania i utrwalenia wiadomości o naszym kraju, ale również okazją do wspólnej zabawy. Każda wykonana praca jest na medal. Autorzy prac zostaną nagrodzeni dyplomami po powrocie do szkoły.

10. Maj jest szczególnym miesiącem dla naszego kraju. W pierwszych dniach tego miesiąca obchodzone są w Polsce ważne święta: Święto Pracy i rocznica przystąpienia Polski do UE (1 maja), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt.: „Kocham Cię, Polsko”. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy chętnie wzięli udział w konkursie. Poniżej przedstawiamy nadesłane prace.

9. Konkurs organizowany przez świetlicę szkolną „Czas w rodzinie spędzamy i nudę wyganiamy”

8. Działalność Koła PTTK nr 23 „Włóczykije” przy SOSW im. E. Gierat
w Tarnowie została doceniona – zajęło II miejsce V edycji Ogólnopolskiego konkursu dla Oddziałów PTTK na najlepszą programową ofertę turystyczną realizowaną dla niepełnosprawnych turystów i krajoznawców w 2019 r.!

7. Nasi uczniowie już od wczesnego etapu edukacji wdrażani są w aktywne działania na rzecz ochrony środowiska. Edukacja połączona z zabawą przynosi wymierne efekty. Jan Stono, uczeń 1 klasy i uczestnik świetlicy terapeutycznej, prowadzonej przez p. D. Jankowską zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym  „Najpiękniejsza kartka świąteczna” organizowanym przez Branżową Organizację Odzysku. Gratujemy uczniowi i opiekunowi!

6. 13 grudnia odbył się szkolny konkurs czytelniczy na podstawie książki Małgorzaty Strzałkowskiej „Rady nie od parady”. Uczestniczyło w nim pięć klas. W zadaniach wykazali się znajomością treści lektury oraz umiejętnościami zdobytymi przez lata nauki, np. podawali słowa rymujące się, przeciwstawne lub w trybie rozkazującym. Rozpoznawali też kwiaty a zwierzęta „pokazywali” w minikalamburach. Na koniec wytłumaczyli swoimi słowami, jak rozumieją porady zawarte w książce i czy warto żyć zgodnie z nimi. Rywalizacja była bardzo wyrównana: klasy 6 aż i 8 aż/7 ż zdobyły po 26 punktów, klasa 8 ż – 25 punktów, natomiast klasy 7 aż oraz II PZ po 24 punkty. Gratulacje!

5. 5 grudnia w Galerii Aniołowo odbyło się podsumowanie konkursu „Moja wymarzona choinka” . Praca Angeliki Filar z klasy II zawodowej uzyskała I miejsce, Krystiana Brożka z klasy VI – wyróżnienie. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy. Organizatorzy zaprosili także na poczęstunek do kawiarni.

4. Uczniowie klasy II c PZ wykonali patriotyczny wieniec z materiałów naturalnych na konkurs wieńców nagrobnych „Żołnierska Pamięć”. Wieniec został wystawiony na Rynku w Tarnowie, a mieszkańcy miasta oddawali głosy i tym samym wybierali wybierali zwycięzców. Nasz wieniec zajął III miejsce! Następnie złożony został na cmentarzu legionistów w Łowczówku.

3. Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w konkursie „Szkolne przygody Gangu Słodziaków” organizowanym przez sieć sklepów Biedronka. Uczniowie wykonali prace plastyczne i uczestniczyli w Dniu Głośnego Czytania ze Słodziakami. Niektórzy z nich samodzielnie lub z pomocą rodziców czytali  książki przez co najmniej 21 dni, biorąc udział w konkursie „Czytam codziennie przez 10 minut”. Podczas szkolnej zabawy andrzejkowej zostały rozlosowane i wręczone nagrody dla 13 -tu uczniów, którzy oddali dzienniczki potwierdzone podpisami rodziców. Były to pluszowe słodziaki oraz książki o ich przygodach.

Ogłoszenie listy 15 zwycięskich szkół, które otrzymają dofinansowanie dla szkolnej biblioteki o wartości 3 tys. zł. nastąpi 20 grudnia br.

2. 11 października, podczas akademii z okazji Dnia Nauczyciela, rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na portret ulubionego nauczyciela. Każdy twórca został nagrodzony. Oto niektóre prace:

j) Zdobyliśmy I miejsce w Tarnowie! Wręczenie nagród odbyło się w Sali Audytoryjnej ICE w Krakowie. Uroczyste podsumowanie uświetnił koncert Katarzyna Cerekwickiej.Naszymi reprezentantami byli uczniowie M. Mastalerz i M. Pudło wraz z opiekunkami i zarazem koordynatorkami konkursu, paniami B. Bukowiec i M. Biale.

i) 31 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbył się finał konkursu ,,Odblaskowa Szkoła”. Podsumowanie działań, wiersze, piosenki, odblaskowa moda i oczywiście wyróżnienia i nagrody.

i) 30 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w odblaskowych zawodach i odblaskowym konkursie w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących i Słabo słyszących. Za wspólną zabawę serdecznie dziękujemy.

h) 29 października w naszej szkole zostało przeprowadzone spotkanie z ratownikami medycznymi. Celem spotkania było przekazanie dzieciom wiedzy, jak należy postępować z poszkodowanymi w wypadkach, do czasu przyjazdu pogotowia. Uczniowie mieli okazję zapoznania się ze specyfiką pracy ratownika medycznego oraz obejrzeć sprzęt potrzebny do ratowania życia.

g) 25 października gościliśmy w szkole przedstawicieli policji z Komendy Centrum – Tarnów z Wydziału Ruchu Drogowego wraz z maskotką ,,Mrówką”. Podczas spotkania policjanci przypomnieli o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas przemieszczania się po drogach oraz o noszeniu elementów odblaskowych. Przeprowadzili również szkolenie, jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych.

f) 18 października nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach z wychowania fizycznego, korzystając ze sprzętu sportowego w pobliskim parku. Głównym celem naszej wycieczki było bezpieczne poruszanie się z wykorzystaniem kamizelek odblaskowych.

e) 17 października uczniowie klas pani Tylmanowskiej, Łukasik, Danilewicz i Bukowiec uczestniczyły w zajęciach w bibliotece pedagogicznej. Tematem zajęć było bezpieczeństwo. Niezwykle ciekawa forma zajęć wzbudziła u dzieci duże zainteresowanie. Relację możemy oglądać na zdjęciach.

d) 10 października nasi uczniowie odwiedzili seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie. W trosce o ich bezpieczeństwo uczniowie wręczyli osobom starszym własnoręcznie zrobione odblaski.

c) 9 października został przeprowadzony konkurs, który miał za zadanie sprawdzenie wśród uczniów wiedzy na temat znajomości podstawowych przepisów ruchu drogowego. Pytania dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię oraz znajomości znaków drogowych i telefonów alarmowych. Dzieci świetnie bawiły się przy użyciu podłogi interaktywnej. Poziom był bardzo wyrównany, a mimo podchwytliwych pytań wszyscy poradzili sobie znakomicie.

b) 8 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do firmy WIMED – producenta znaków drogowych w Tuchowie. Tematem wycieczki było bezpieczeństwo na drodze. Uczniowie poznawali proces powstawania znaków, śledząc ich drogę w hali produkcyjnej.

a) 25 września odbyło się spotkanie uczniów ze strażnikiem miejskim, którego tematem było bezpieczeństwo. strażnik rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miasta, w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz zapoznał z podstawowymi znakami drogowymi. Przypomniał o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze.

1. W połowie września 2019 r. w naszej szkole ruszyła kolejna edycja akcji “Odblaskowa szkoła”. Tym razem koordynatorami akcji są panie M. Biale,  B.Bukowiec i J. Zugaj.Uczniowie Szkoły Podstawowej, pomimo barier wynikających z niepełnosprawności uczą się zasad bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej,  poznają znaki drogowe i obowiązujące pieszych przepisy ruchu drogowego. W przypadków dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną niezmiernie ważne jest  utrwalanie tych zasad w praktyce.  Przygotowane prelekcje, zorganizowane spotkania z policją, strażą miejską, ratownictwem medycznym pomogą w nabyciu prawidłowych nawyków. Nabytą wiedzę i umiejętności utrwalać będą praktycznie podczas wszelkich wyjść i wycieczek poza szkołę. Głównym przekazem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność noszenia odblasków przez cały rok, nie tylko przez uczniów, ale również przez nauczycieli, opiekunów i rodziców.