Konkursy

2021/22

3. Uczniowie klas III a PZ i III g PZ przygotowali pracę konkursową na VI edycję konkursu plastycznego organizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa „Polska Niepodległa”.

2. Jak co roku, nasza szkoła przystąpiła do udziału w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. Wychowawcy świetlic terapeutycznych z „niebieskiego poziomu” wraz z wychowankami ze szkoły podstawowej przygotowują pracę plastyczną, której tematyka dotyczy polskiej przyrody, a ściślej – gatunków zwierząt chronionych oraz zagrożonych wyginięciem, występujących na terenie naszego kraju, a zwłaszcza w naszym najbliższym otoczeniu. Zadanie realizowane w ramach konkursu ma na celu pobudzanie kreatywności, jak również przybliżenie dzieciom polskiej fauny i zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w konkursie!

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy po raz kolejny uczestniczy w XI Małopolskiej Edycji Konkursu ,,Odblaskowa szkoła 2021″. Włączenie w akcję jest ważnym elementem edukacji naszych podopiecznych. Nauczenie dzieci ostrożnego postępowania to nie tylko wpojenie im zasad bezpieczeństwa, ale też przekonanie ich o konieczności ich przestrzegania. Temu służą wszelkie działania podejmowane w ramach konkursu:

 • Prelekcja pt. „Bezpieczny na drodze” – spotkanie w dwóch grupach – 23.09. i 27.09.
 • Spotkanie z pielęgniarkami pt. „Niesienie pierwszej pomocy w stanie nagłego zagrożenia” – 24.09.
 • Spotkanie z policjantką – 30.09.
 • Wykonanie elementów odblaskowych i wręczenie ich pensjonariuszom DPS – kl. III a PZ i III g PZ – 27.09. i 1.10.
 • Festyn w Parku Strzeleckim o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zorg. przez Zespól Szkól dla niesłyszących i Słabosłyszących – 6.10.
 • Test wiedzy o zasadach ruchu drogowego – 6.10.
 • Wyjazd do schroniska z karmą oraz by oswajać psy z ludzkim głosem w ramach projektu „Czytamy psom schroniskowym” – 10.10.
 • Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej – 18.10.
 • Odblaskowy pochód – 20. 10.
 • Wyjście do kina na film „Psi patrol” – 28.09. i 21. 10.
 • Uroczyste podsumowanie konkursu – 26.10.

wtz wtz