Konkursy

4. 5 grudnia w Galerii Aniołowo odbyło się podsumowanie konkursu „Moja wymarzona choinka” . Praca Angeliki Filar z klasy II zawodowej uzyskała I miejsce, Krystiana Brożka z klasy VI – wyróżnienie. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy. Organizatorzy zaprosili także na poczęstunek do kawiarni.

3. Uczniowie klas 1-3 wzieły udział w konkursie „Szkolne przygody Gangu Słodziaków” organizowanym przez sieć sklepów Biedronka. Uczniowie wykonali prace plastyczne i uczestniczyli w Dniu Głośnego Czytania ze Słodziakami. Następnie niektórzy z nich samodzielnie lub z pomocą rodziców czytali przez 10 minut dziennie książki przez co najmniej 21 dni. Podczas szkolnej zabawy andrzejkowej zostały rozlosowane i wręczone nagrody dla 13 -tu uczniów, którzy oddali dzienniczki potwierdzone podpisami rodziców. Były to pluszowe słodziaki oraz książki o ich przygodach.

Ogłoszenie listy 15 zwycięskich szkół, które otrzymają dofinansowanie dla szkolnej biblioteki o wartości 3 tys. zł. nastąpi 20 grudnia br.

2. 11 października, podczas akademii z okazji Dnia Nauczyciela, rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na portret ulubionego nauczyciela. Każdy twórca został nagrodzony. Oto niektóre prace:

i) 31 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbył się finał konkursu ,,Odblaskowa Szkoła”. Podsumowanie działań, wiersze, piosenki, odblaskowa moda i oczywiście wyróżnienia i nagrody.

i) 30 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w odblaskowych zawodach i odblaskowym konkursie w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących i Słabo słyszących. Za wspólną zabawę serdecznie dziękujemy.

h) 29 października w naszej szkole zostało przeprowadzone spotkanie z ratownikami medycznymi. Celem spotkania było przekazanie dzieciom wiedzy, jak należy postępować z poszkodowanymi w wypadkach, do czasu przyjazdu pogotowia. Uczniowie mieli okazję zapoznania się ze specyfiką pracy ratownika medycznego oraz obejrzeć sprzęt potrzebny do ratowania życia.

g) 25 października gościliśmy w szkole przedstawicieli policji z Komendy Centrum – Tarnów z Wydziału Ruchu Drogowego wraz z maskotką ,,Mrówką”. Podczas spotkania policjanci przypomnieli o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas przemieszczania się po drogach oraz o noszeniu elementów odblaskowych. Przeprowadzili również szkolenie, jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych.

f) 18 października nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach z wychowania fizycznego, korzystając ze sprzętu sportowego w pobliskim parku. Głównym celem naszej wycieczki było bezpieczne poruszanie się z wykorzystaniem kamizelek odblaskowych.

e) 17 października uczniowie klas pani Tylmanowskiej, Łukasik, Danilewicz i Bukowiec uczestniczyły w zajęciach w bibliotece pedagogicznej. Tematem zajęć było bezpieczeństwo. Niezwykle ciekawa forma zajęć wzbudziła u dzieci duże zainteresowanie. Relację możemy oglądać na zdjęciach.

d) 10 października nasi uczniowie odwiedzili seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie. W trosce o ich bezpieczeństwo uczniowie wręczyli osobom starszym własnoręcznie zrobione odblaski.

c) 9 października został przeprowadzony konkurs, który miał za zadanie sprawdzenie wśród uczniów wiedzy na temat znajomości podstawowych przepisów ruchu drogowego. Pytania dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię oraz znajomości znaków drogowych i telefonów alarmowych. Dzieci świetnie bawiły się przy użyciu podłogi interaktywnej. Poziom był bardzo wyrównany, a mimo podchwytliwych pytań wszyscy poradzili sobie znakomicie.

b) 8 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do firmy WIMED – producenta znaków drogowych w Tuchowie. Tematem wycieczki było bezpieczeństwo na drodze. Uczniowie poznawali proces powstawania znaków, śledząc ich drogę w hali produkcyjnej.

a) 25 września odbyło się spotkanie uczniów ze strażnikiem miejskim, którego tematem było bezpieczeństwo. strażnik rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miasta, w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz zapoznał z podstawowymi znakami drogowymi. Przypomniał o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze.

1. W połowie września 2019 r. w naszej szkole ruszyła kolejna edycja akcji “Odblaskowa szkoła”. Tym razem koordynatorami akcji są panie M. Biale,  B.Bukowiec i J. Zugaj.Uczniowie Szkoły Podstawowej, pomimo barier wynikających z niepełnosprawności uczą się zasad bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej,  poznają znaki drogowe i obowiązujące pieszych przepisy ruchu drogowego. W przypadków dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną niezmiernie ważne jest  utrwalanie tych zasad w praktyce.  Przygotowane prelekcje, zorganizowane spotkania z policją, strażą miejską, ratownictwem medycznym pomogą w nabyciu prawidłowych nawyków. Nabytą wiedzę i umiejętności utrwalać będą praktycznie podczas wszelkich wyjść i wycieczek poza szkołę. Głównym przekazem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność noszenia odblasków przez cały rok, nie tylko przez uczniów, ale również przez nauczycieli, opiekunów i rodziców.