Festiwal „Śpiewaj z nami”

W dniu 17 listopada 2021 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie odbędzie się Przegląd  Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Śpiewaj z nami” Tarnów 2021.

Organizatorem Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Śpiewaj z nami’’  jest SOSW w Tarnowie i Stowarzyszenie ,,Bądźmy Razem ‘’na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie.

Przegląd może się odbyć  dzięki wsparciu finansowemu  Urzędu Miasta Tarnowa.

KARTA ZGŁOSZENIA

LISTA UCZESTNIKÓW

OGÓLNA KARTA INFORMACYJNA

Regulamin

Festiwal to impreza popularyzująca zdolności muzyczno – wokalne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest organizowany  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnym stopniem niepełnosprawności, z zaburzeniami sprzężonymi i z autyzmem. Uczestniczą w nim: dzieci z przedszkoli integracyjnych, przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, jak również dorosłe osoby niepełnosprawne z warsztatów terapii zajęciowej. Impreza ma zasięg ogólnokrajowy.

Uczestnicy: soliści, zespoły taneczne, zespoły wokalne i zespoły wokalno – taneczne prezentują różnorodne formy artystyczne. Poza prezentacjami festiwalowymi odbywa się także Koncert Finałowy i wręczenie nagród.

Festiwalowi towarzyszą zazwyczaj spotkania muzyczne, warsztaty taneczne i wokalne,  wspólne zabawy w Restauracji „Bristol” oraz wycieczki po Tarnowie.

Jest to bezstresowy konkurs, w którym zwycięzcami są wszyscy uczestnicy.

„Śpiewaj z nami” to jedyny w naszym mieście festiwal, promujący pracę artystyczną osób niepełnosprawnych.

Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie.

logo_malopolska_h_cmyk   projekt-wspolfinansowany 

Partnerzy Festiwalu

mpec 

wtz wtz