Festiwal „Śpiewaj z nami”

XXIV  Ogólnopolski  Festiwal Artystyczny  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ŚPIEWAJ  Z  NAMI”, Tarnów 24 – 26 listopada 2019.

Uwaga! Zamieszczamy nowe dokumenty dotyczące festiwalu: oświadczenie RODO, program festiwalu i program prezentacji. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przywiezienie ze sobą oświadczenia RODO!

Oświadczenie RODO

Program festiwalu

Program Prezentacji XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Dotacja na festiwal

Lista zakwalifikowanych do XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego

KARTA ZGŁOSZENIA

LISTA UCZESTNIKÓW (2)

OGÓLNA KARTA INFORMACYJNA

REGULAMIN (1)

Festiwal to impreza popularyzująca zdolności muzyczno – wokalne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest organizowany  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnym stopniem niepełnosprawności, z zaburzeniami sprzężonymi i z autyzmem. Uczestniczą w nim: dzieci z przedszkoli integracyjnych, przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, jak również dorosłe osoby niepełnosprawne z warsztatów terapii zajęciowej. Impreza ma zasięg ogólnokrajowy.

Uczestnicy: soliści, zespoły taneczne, zespoły wokalne i zespoły wokalno – taneczne prezentują różnorodne formy artystyczne. Poza prezentacjami festiwalowymi odbywa się także Koncert Finałowy i wręczenie nagród.

Festiwalowi towarzyszą zazwyczaj spotkania muzyczne, warsztaty taneczne i wokalne,  wspólne zabawy w Restauracji „Bristol” oraz wycieczki po Tarnowie.

Jest to bezstresowy konkurs, w którym zwycięzcami są wszyscy uczestnicy.

„Śpiewaj z nami” to jedyny w naszym mieście festiwal, promujący pracę artystyczną osób niepełnosprawnych.

Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

logo_malopolska_h_cmyk   projekt-wspolfinansowany 

Partnerzy Festiwalu

mpec 

wtz wtz