Przedszkole Specjalne nr 36 „Pod Parasolem”

Oferta edukacyjna

„Każde dziecko jest  chodzącym cudem,

jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.”

Phil Bosmans

PPP logo

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych jest niezwykle ważna i ma ogromny wpływ na ich dalszy rozwój. Małe dzieci są bardziej podatne na stosowane wobec nich programy usprawniania. Cechuje je duża plastyczność układu nerwowego, co umożliwia szybsze uzyskiwanie efektów pracy w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji oraz kompensacji występujących deficytów. Rzutuje to na osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej koniecznej do jego dalszej edukacji, a w późniejszym okresie jego życia do funkcjonowania jako dorosłego człowieka w społeczeństwie. Należy pamiętać o tym, że wiele zaburzeń narasta z wiekiem, utrudniając tym samym terapię i edukację.

Każde dziecko może odnieść sukces, a jego wymiar zależy od możliwości funkcjonalnych. Dla jednego dziecka i jego najbliższych sukcesem może być samodzielne jedzenie, dla innego możliwość podjęcia nauki w szkole. Przedszkole specjalne jest dla dziecka szansą na pokonywanie trudności rozwojowych. W przypadku dzieci upośledzonych umysłowo może się ono przyczynić do minimalizowania stopnia upośledzenia i wydobycia potencjału rozwojowego tak, aby w przyszłości dzieci były w miarę swych możliwości samodzielne, potrafiły komunikować się z otoczeniem i mogły korzystać z form edukacji dostosowanych do ich specjalnych potrzeb psychofizycznych.

wtz wtz