Internat

I N T E R N A T

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowie

*przyjmujemy również uczniów

 Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Z a p e w n i a m y:

– całodobową opiekę medyczną

– wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (oligofrenopedagogów i surdopedagogów) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opiekuńczymi i wychowawczymi (autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone)

– indywidualną pomoc w nauce

– zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym

– małoliczne grupy wychowawcze, a w nich przyjazną, rodzinną atmosferę

– możliwość rozwijania zainteresowań (pasji, talentów) podczas zajęć pozalekcyjnych (plastycznych, czytelniczych, teatralnych, sportowych, kulinarnych, ogrodniczych, krawieckich)

– udział dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym (imprezy okolicznościowe, wycieczki, rajdy, pikniki integracyjne) również na terenie miasta

– możliwość uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych w krytej pływalni i kręgielni (bilard)

– regularne zajęcia terapeutyczne z psem (dogoterapia) oraz zajęcia muzyczno-rytmiczne

Ważne!!! Zakwaterowanie w Internacie SOSW jest bezpłatne!!! Opłatą objęte jest tylko wyżywienie, którego koszty są rozliczane indywidualnie w oparciu o miesięczne dochody rodziny. Możliwe są częściowe lub całkowite zwolnienia z opłaty za żywienie, po wcześniejszym wypełnieniu stosownego wniosku.

Z A P R A S Z A M Y !!!

Na każde pytanie odpowie  KIEROWNIK INTERNATU SOSW

tel. 14/626 33 84 w. 25   lub   14/626 30 12 w. 25

wtz wtz