Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. W zajęciach mogą uczestniczyć nieodpłatnie dorosłe osoby, które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności posiadają wskazania do terapii zajęciowej. Aktualnie warsztat prowadzi zajęcia dla 46 osób w następujących pracowniach:
– plastycznej, rękodzieła artystycznego, szkła artystycznego, gospodarstwa domowego, reedukacji, ramiarskiej, usprawniania ruchowego, aktywności społeczno-zawodowej, ogrodniczo-florystycznej. Oferuje podopiecznym i ich rodzinom pomoc psychologiczną.
Ponadto warsztat prowadzi zajęcia z hipoterapii, naukę pływania, jazdy na nartach i łyżwach. Organizuje plenery malarsko-fotograficzne, wycieczki turystyczno krajoznawcze, turnusy rehabilitacyjne. Uczestnicy warsztatów maja możliwość wszechstronnego rozwoju przy zachowaniu najwyższych standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi. Udział w Warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

 Niezbędne dokumenty:

  • kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • Kartę Informacyjną Kandydata,
  • podanie z prośbą o przyjęcie,
  • posiadane ostatnie świadectwo szkolne,
  • ostatnie badanie psychologiczne.

 Więcej informacji:

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym
Adres: 33-100 Tarnów ul. Klikowska 190
Telefon: /14/ 626 65 79

Link do Warsztatów Terapii Zajęciowej
www.wtztarnow.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie realizują projekt pn.: Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ ,, Słoneczne Wzgórze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

wtz wtz