Bezpieczne wakacje

W klasie 3 b odbyły się w czerwcu lekcje na temat znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka. Filmy i ćwiczenia na temat obiegu wody w przyrodzie, wykorzystania jej w gospodarstwie domowym i oczyszczania ścieków dostarczyły wielu ciekawych i ważnych informacji. Uczniowie dowiedzieli się również o bezpiecznym korzystaniu z akwenów wodnych. Życzymy wszystkim uczniom, aby rozsądnie i pod opieką dorosłych pływali w basenach, rzekach, jeziorach i morzu. Bezpiecznych wakacji!

wtz wtz