Podziękowania

„Jeden z najskrytszych sekretów życia polega na tym,

Że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym,

Co naprawdę warto robić”

Carroll Lewis

Za dar czasu poświęconego na edukację domową dzieci,

Za życzliwość, wspieranie naszych uczniów dobrym słowem,

Za szacunek dla pracy nauczyciela w przygotowanie zajęć.

Za zrozumienie trudności związanych ze zdalnym nauczaniem,

Za to, że byliśmy razem przez trzy miesiące pandemii,

mimo, że nie mogliśmy się spotkać w szkole……

Dziękują nauczyciele i dyrekcja SOSW w Tarnowie