Quiz niepodległościowy

16 listopada uczniowie klas siódmych, ósmych i szkoły branżowej mieli okazję sprawdzić swą wiedzę nt. polskich dążeń niepodległościowych. Obejrzeli krótką prezentację o „Ojcach niepodległości”, by potem dopasować zdjęcia i podpisy, rozwiązali krzyżówkę, uzupełniali daty polskich powstań oraz luki w tekście znanych pieśni żołnierskich. Z serii książek „Czytam sobie z kotylionem” każda grupa odszukiwała zdania wg zaszyfrowanych wskazówek.

wtz wtz