Warsztaty zawodoznawcze

10 czerwca uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i branżowej pojechali na wycieczkę na Słoną Górę k. Poręby Radlnej, w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”.

wtz